REGISTRÁCIA  |  PRIHLÁSENIE
Informácie o klube
História, kontakty, informácie
KLUBOVÉ DNI: Každý pondelok a štvrtok od 16:30 do cca 18 hod.

Z histórie klubu

Klub bol založený v roku 1972 niekoľkými nadšencami z radov zamestnancov národného podniku Slovnaft. Organizačne bol začlenený do ZK ROH ako jeden z krúžkov záujmovej činnosti a jeho názov bol Turistický krúžok. Zakladajúcich členov bolo asi 40. Jeho náplňou bolo a je umožňovať členom ako aj ďalším záujemcom využívať voľný čas pobytom v prírode a poznávaním prírodných a kultúrnych krás našej vlasti. Činnosť klubu riadi výbor, na čele ktorého je predseda klubu. Prvým predsedom sa stal "otec myšlienky založenia klubu" pán Ferdinand DEMKO. Jeho funkciu prevzal v roku 1982 zakladajúci člen pán Andrej VALLO, ktorého v júni v roku 2023 vystriedal dlhoročný člen výkonného výboru Jozef Michna, ktorý je aktuálnym predsedom klubu. Od roku 1992 má klub oficiálny názov KLUB TURISTOV SLOVNAFT. Organizačne je začlenený do Združenia klubov Apollo, ktoré sponzoruje SLOVNAFT, a.s. Činnosť klubu je rozdelená do záujmových činností: pešia turistika, vysokohorská turistika, cykloturistika, lyžiarska turistika, značkovanie turistických chodníkov. Pri klube pracuje aj horolezecký oddiel zameraný pre výchovu mladých horolezcov. Početná skupina členskej základne je organizovaná aj v KST a tvorí samostatný právny subjekt - KST Slovnaft. Vedenie klubu organizačne zabezpečuje výlety a zájazdy do blízkeho okolia ako aj do vzdialenejších zaujímavých turistických oblastí doma aj v zahraničí. Najväčšej pozornosti sa tešia jednodňové autobusové zájazdy spojené s absolvovaním vybranej túry. Vysokohorskí turisti každoročne absolvujú hrebeňové túry v našich pohoriach nielen v letných podmienkach ale aj v zime. Vyvrcholením akcií VHT je každoročný zájazd do Roháčov v jeseni. Cykloturisti absolvujú tradične už dlhé roky akciu Okolo Tatier, ako aj iné cyklotúry u nás a v Rakúsku. Lyžiarska turistika patrí medzi veľmi obľúbené činnosti v zime. Výlety na bežkách v Malých Karpatoch sú odrazovým mostíkom na akcie ako sú Biela stopa SNP, Po stopách ČSAZ - Štrbské Pleso - Žiarska dolina, prechody Veľkej Fatry, Javorníkov. Nechýbajú ani lyžiarske zájazdy pre zjazdárov do Rakúska a na tradičnú Veľkonočnú lyžovačku na Chopku. V zahraničí sme úspešne absolvovali zájazdy do hôr Rumunska, Bulharska, Juhoslávie, Talianska - Alpy, Dolomiti, Rakúska, Švajčiarska - Materhorn, Francúzska - Chamonix kde sme úspešne vystúpili na Mont Blanc. Pre deti zamestnancov našej a.s. organizujeme výlety do prírody a vlastivedné zájazdy po Slovensku. V rekreačnom stredisku v Chtelnici sme vyznačkovali nové turistické cesty v jeho okolí, čím sme ho prepojili na významné okolité turistické trasy. Klub má patronát nad turistickým chodníkom zo Slovnaftu do Kalinkova cez ostrov Kopáč. Členovia vykonávali sprievodcovské služby pre rekreantov v rekreačných strediskách v Chtelnici a vo Vyhniach.


VEDENIE TURISTICKÉHO KLUBU APOLLO
Predseda klubu Jozef Michna apollo.klub(@)outlook.com
Člen VV Timea Domonkosová ------
Člen VV Mária Dadová ------
Člen VV Andrea Mižáková -------
Člen VV Peter Macejko --------
Telefón Klubová miestnosť 02/45520265
IBAN číslo bankového účtu Občianskeho združenia KT Apollo:
SK84 1100 0000 0026 6304 0096
Pri úhradách účastníckeho poplatku uveďte:
variabilný symbol dátum narodenia v tvare DDMMRRRR
do správy pre prijímateľa meno a názov akcie.
Prosíme, podporte náš klub poukázaním 2% daní. Ďakujeme.